Uvejs Karani
Uvejs Karani

Uvejs Karani


Poslanik Božiji, blagoslov i mir neka je na nj, rekao je: „ U mom ummetu postoji čovjek koji će se moći zauzeti za onoliko ljudi koliko dlaka imaju sve ovce plemena Rabi'a i Mudar“.  Niko među Arapima nije imao ovaca koliko pripadnici ova dva plemena. Ashabi upitaše: „A ko je on?“ Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, odgovori: „Rob među robovima Božijim.“  „Svi smo mi robovi Božiji“, rekoše ashabi, „ali kako se on zove?“ „Uvejs“, odgovori Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj. „A odakle je?“ , upitaše, pa Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, reče: „Iz Karana.“ Ashabi onda upitaše: „ Je li te on ikada vidio?“ „Očima ne“, kaza Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj. „Čudno!“, primjetiše ashabi, „Toliko te voli, a nije te došao vidjeti.“ Poslanik Božiji, blagoslov i mir neka je na nj, na to kaza: „ Dva su razloga za to. Prvi je njegovo duhovno stanje, a drugi je taj što ima slijepu majku, vjernicu, pa on danju čuva tuđe deve, kako bi izdržavao majku i sebe.“ Poslanik Božiji, blagoslov i mir neka je na nj, poslao je Omera i Alija da nađu Uvejsa. Pošto Omer i Ali nisu znali kako će prepoznati tog čovjeka Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, im je rekao da je Uvejs kosmat čovjek, s bijelom mrljom veličine dirhema na leđima i dlanu. Također im je Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, rekao kada ga prepoznaju da mu prenesu selam i da mu kažu da moli za njegov ummet. Prenosi se da su Poslanika, blagoslov i mir neka je na nj, kad bijaše na samrti, upitali: „Kome da damo tvoju staru odjeću?“, pa on kaza: „ Uvejsu Karaniju.“ Nakon Poslanikove, blagoslov i mir neka je na nj, smrti, kada su Omer i Alija stigli u Kufu, grad u Iraku, Omer se obrati stanovnicima Nedža:  „ O stanovnici Nedža, ustanite!“ Kada se ovi digoše, upita: „Ima li među vama neko iz Karana?“  Istupi jedna grupa, pa ih Omer upita za Uvejsa. „ Ne poznajemo ga“, rekoše. Omer tada kaza: „Posjednik Šerijata, mir i blagoslov neka je na nj, obavijestio nas je o njemu, a on nije govorio neistinu. Zar će biti da ne poznajete Uvejsa?!“  Tada jedan iz ove skupine reče: „ On nije dostojan toga da ga Zapovijednik, vjernika traži. Radi se o maloumniku iz divljeg plemena.“ Omer upita: „ Gdje je on, jer upravo njega tražimo?“ Ljudi kazaše: „ Obitava u dolini Urane i prehranjuje se čuvajući deve. Ne dolazi u naseljena mjesta i ne druži se s ljudima. Uopće ne jede šta i ostali svijet. Taj ne zna ni za radost, ni za tugu. Kad se ljudi smiju, on plače, a kad drugi plaču, on se smije.“ Tada su se Omer i Ali , Bog njima bio zadovoljan, uputiše ka rečenoj dolini i zatekoše Uvejsa kako obavlja namaz. Allah Svevišnji bijaše poslao meleka da za to vrijeme pazi na njegove deve. Pošto osjeti prisustvo ljudi, Uvej skrati namaz i odgovori na Omerov selam. Kada ga je Omer upitao kako se zove, Uvejs odgovori:“Abdullah!“, što znači rob Božiji.“ „ Svi smo mi robovi Božiji“, reče Omer, „ ali pitam te za ime po kome te poznaju.“ „Uvejs“ reče. Omer mu je tražio da pokaže svoju desnu ruku, kako bi se uvjerio. Kada je digao ruku, Omer mu je prišao, poljubio ga u ruku i rekao:“ Poslanik Božij, blagoslov i mir neka je na nj, te poselamio i zatražio da se pomoliš za njegov ummet.“ Međutim Uvejs je smatrao da je Omer prikladniji za to, ali Omer je rekao da je Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, tako želio. I nakon toga Uvejs i dalje nije mogao vjerovati da je on taj koga Omer traži, pa je tražio od Omera da to još jednom provjeri. „ Poslanik je kazao kako ćemo te prepoznati.“  Nakon toga Uvejs ih je poslušao i molio Allaha za Poslanikov, blagoslov i mir neka je na nj, ummet.

Kada su se stanovnici Karana vratili iz Kufe, Uvejs iz svog milosrđa, dođe živjeti sa pripadnicima njegovog plemena. Uskoro ih je napustio i otišao u Kufu, gdje je neko vrijeme boravio i kasnije ga ljudi nisu viđali.

Hurem ibn Hajjan priča: „ Kad sam čuo koliku vrijednost ima razgovor Uvejsa Karanija, obuze me golema žudnja da ga vidim. Kada je otišao u Kufu, Hurem ibn Hajjan ga je pronašao pored Eufrata kako uzima abdest i pere svoje haljine. Uvejs mu je odgovorio na selam i okrenuo glavu od njega. Hurem ibn Hajjan je rekao: „ Neka je Allahova milost i oprost na tebe, Uvejse Karani! Kako si?“ Od silne ljubavi prema njemu Hurem je briznuo u plač, zahvalan na milosti da ga pronađe. Tada ga je Uvejs pogledao i rekao: „ Allah te poživio, Hureme ibn Hajjan! Kako si? Ko ti pokaza put do mene?“ „ Otkud znaš moje i ime mog oca? I kako si me prepoznao kada me nikada nisi vidio?“, upitao je Hurema. „ Obavijestio me Onaj Kome ništa nije skriveno“, odgovori, a onda dodade: „ a moja duša prepoznala je tvoju dušu, jer duše vjernika prepoznaju jedna drugu.“ Kada mu je Uvejs, na njegovu molbu proučio ajet iz Kur'an-a i toliko se zagrcnuo od plača da je Hurem mislio da če se onesvijestiti upitao ga je: „ O sine Hajjamov, šta te dovodi ovamo?“ „ Htjedoh te upoznati i zbližiti se s tobom“, odgovorio je ibn Hajjan, a Karani mu reče: „ Nikako ne shvatam zašto bi se neko ko zna za Boga Svevišnjeg, želio upoznati i zbližiti se s drugim mimo Njega?!“ „ Daj mi neki savjet?“ rekao je Hurem. „ Kad pođeš na spavanje, stavi smrt pod jastuk, a kad se ujutro digneš, nosi je pred očima. Kloni se i najmanjeg grijeha. Ne gledaj koliki je grijeh, već imaj na umu to da on znači neposluh. Držiš li grijeh malim, znači da i Boga držiš malim.“ Hurem je tražio još neki savjet pa mu je Uvejs rekao: „ Moj savjet ti je da se držiš Knjige Božije i puta ispravnih. I da ni na tren ne zaboravljaš na smrt. Kad se vratiš svom narodu gledaj da ih posavjetuješ. I ne odustaj od savjetovanja Božijih robova. Saosjećaj sa svojim narodom, kako ne bi ostao bez vjere i završio u Vatri.“

Rabi ibn Hejsan spominje kako Uvejs tri dana i tri noći nije prestajao klanjati,a pri tom niti je odmarao niti je šta jeo. Kada bi mu četvrte noći oči bile snene on se obrati Bogu riječima: „ O Bože, utječem se Tebi od snenog oka i gladnog stomaka!“ pitali su Uvejsa: „ Šta je prava skrušenost pri namazu?“, pa je rekao: „ Ako bi te na namazu probola strijela da to i ne osjetiš.“ Uvejs Karani je rekao: „ Onome ko voli tri stvari, vatra je bliža od vratne žile kucavice: hraniti se ukusnom hranom, odijevati skupocijenu odjeću i družiti se sa moćnicima.“ Mnogo je pohvala na Uvejsov račun, a vrline su njegove neizbrojive.

Uvejs Karani je rekao: „ Spoznaj Gospodara kroz Gospodara.“ Također je rekao: „ Tražih veličinu, pa je nađoh u poniznosti. Tražih vlast, pa je nađoh u lijepom ophođenju sa ljudima. Tražih viteštvo, pa ga nađoh u istinoljubivosti, tražih ponos, pa ga nađoh u siromaštvu. Tražih čast, pa je nađoh u zadovoljstvu Bogom. Tražih mir, pa ga nađoh u bogobojaznosti.“

Pred kraj života, prenoso se, otišao je hazreti Aliji, Allah njime bio zadovoljan. Ukazao je hazreti Aliji svoju podršku i borio se uz njega na Siffinu, gdje je i poginuo. Život mu je bio pohvalan, a smrt šehidska.  

Priredila: Nejra Krečo