Već te prevario
Već te prevario

Već te prevario

Mali Nasrudin je više puta čuo kako jedno hvalisavo dijete neprestano govori:

–  Mene ne može niko prevariti! Mene ne može niko prevariti!

Jednog dana naljuti se Nasrudin pa mu reče:

–  E, pričekaj me tu. Sad ću se ja vratiti, pa ćeš vidjeti da ću te prevariti!

Zatim ode. Dijete je čekalo i čekalo, ali od Nasrudina ni traga ni glasa. Najposlije mu dosadi čekanje, pa poče samo sa sobom da govori. Baš tada naiđe jedan od njegovih drugova i reče:

–  Šta radiš ovdje u ovo doba? Šta buncaš i razgovaraš sam sa sobom?

Dijete mu ispriča zbog čega tu stoji i koga čeka. Ovaj uvidje njegovu ludost, nasmija se i reče:

–  E, ludo jedna! Zar ne vidiš da te već prevario! Kako bi ti htio da te još prevari!?

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 14.