Veza između nauke o refleksima i abdesta
Veza između nauke o refleksima i abdesta

Veza između nauke o refleksima i abdesta


Jedan od vidova Allahova otkrivanja robovima jeste da im je podario brojne unutarnje, skrivene energije. Uzvišeni kaže:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. (Fussilet, 53)

Čovjek je uznosit, mada nije kadar vidjeti suštinu samoga sebe, tajne svoga tijela i duše. Allah, dž.š., kaže:

O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kako je htio lik ti dao. (El-Infitar, 6-8)

Utvrđeno je da pozitivni i negativni elementi koje kosmos sadrži stvaraju oko čovjeka magnetno polje – koje se naziva vitalno polje ili aura – koje utječe na čovjeka u duhovnom, intelektualnom, psihološkom i tjelesnom pogledu. Stoga liječenje čovjeka u skladu sa današnjom medicinom po kojoj je čovjek samo tijelo, ne uzima u obzir sve aspekte ljudskog bića.[1]

Nauka o refleksima (refleksologija)[2] je vrsta alternativne medicine koja se ogleda u tome da se masiraju određene tačke na rukama i nogama. Tijelo se dijeli u području ruku i nogu na deset uzdužnih zona od kojih se svaka peta prostire sa obje strane zamišljene linije koja uzduž dijeli tijelo na dva jednaka dijela. Tako npr.: bubrezi se nalaze u drugoj i trećoj zoni, na jednoj i drugom dijelu tijela, pa se i njihove refleksivne tačke na rukama i nogama nalaze također u drugoj i trećoj zoni, shodno spomenutoj podjeli.

Liječenje masažom

Liječenje masažom na odgovarajućim tačkama vraća stabilnost i aktivnost svim dijelovima tijela zbog toga što su te tačke povezane sa odgovarajućim organima putem meridijana kojima protiče nevidljiva fiziološka energija.[3] Pomoću Kirilianove kamere primjećena je da vitalna energija slabi na mjestima refleksa u nogama u slučaju da dio tijela koji se održava na tim tačkama nije u stabilnom stanju. Također je primjećena da se polja ove energije – kao i energije vitalnog polja – stabiliziraju poslije tretiranja masažom. Metod liječenja masažom lahak je i jednostavan i djeluje na principu pobuđivanja sposobnosti tijela da se samo liječi. Taj način koristi se za liječenje bolova u leđima, vratu, kičmi, za aktiviranje krvotoka, za liječenje povišenog krvnog pritiska, nesanice, glavobolje, napetosti, hormonalnog poremećaja i dr. [4]

Masaža ima veliki utjecaj na čovjekovo tijelo, tako da ona aktivira krvotok i limfni sistem, stabilizira nervni sistem i vraća bolesniku osjećaj opuštenosti. Nadalje, masaža je najbolje sredstvo za oslobađanje od svakodnevne napetosti, i ona se počinje smatrati preventivnim sredstvom.[5]

Istinu je rekao Poslanik, s.a.v.s., kad nas je savjetovao: „Kada legneš u postelju abdesti se, kao što abdestiš za namaz.“[6]

U većini slučajeva vidjet ćemo da nakon tretmana masažom ljude obuzima pospanost, kao i osjećaj raspoloženja nakon buđenja. Kako nam je poznato 75% bolesti vezano je za svakodnevne stresove, a samim time rasterećenje od· napetosti smatra se najboljom preventivom za te bolesti. Pranje između prstiju, kao i masiranje do kojega dolazi u toku uzimanja abdesta su lijek za napetost i srdžbu.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Zaista ljutnja dolazi od šejtana i zaista je šejtan stvoren od vatre, a voda gasi vatru, pa ako se neko od vas naljuti neka abdesti.“[7]

Čovjeku se može desiti da mu povremeno splasne količina energije i moć za rad i pažnju, također može mu se desiti da počne osjećati fizički umor, a masiranje odgovarajućih mjesta, o kojima će biti govora, pomaže obnavljanje vitalne čovjekove energije i sposobnosti za svakodnevni rad i kretanje bez umora.

Kada povežemo znanost o refleksima sa tajnama abdesta, uvidjet ćemo važnost trljanja (tedlik) koje se čini u toku uzimanja abdesta, što je farz kod malikija, a sunnet u ostalim mezhebima.

U tome smislu ukazat ćemo na pozitivne utjecaje masiranja koje je potvrdila nauka o refleksima a koji se očituju na svim nivoima. Ti pozitivni utjecaji ogledaju se u oslobađanju čovjeka od uznemirenosti i stresa, oslobađanju od problema koji se javljaju u limfnom i probavnom sistemu, iz tijela se odstranjuju otrovne materije, snaži se vitalna energija, vraća se ravnoteža energije unutar organa, ispravlja se bilo koji poremećaj u tijelu i stvara se osjećaj duševne smirenosti. Za sve ovo kao potporu uzmimo činjenicu da kroz noge prolazi veliki broj nervnih završetaka.[8]

Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Šejtan zaveže tri čvora iznad glave čovjeka dok spava. Kada ustane, ako spomene Allaha, dž.š., jedan čvor će se razvezati, ako abdesti, razvezat će se i drugi čvor, ako obavi namaz, razvezat će se i treći čvor i tako postaje raspoložen za rad i biva vedre duše.[9]

 

Izvor: dr. Madžida Amir, Abdest i alternativna medicina, (preveli: Al-Ali Adelita i Nihad Omanović), Bookline, Sarajevo, 2008, str. 31-34.

[1] Caroline Myss (1998). Anatomy of the Spirit. Bantam Books.

[2] Doreene Bagly (1982). Reflexology Today, Thorosons Publishers Limited.

[3] Carolin Green (2000). Et-Tibb el-hadis ve et-tibb el-bedil, tr. Merkez etre'arib ve el-bermedže.

[4] Devendera, V. (1989). Health in your Hands Acupressure Therapy, Reflexology, Gola Publishers.

[5] Mclaughlin. C. and Hall. N. (2001). Secrets of Reflexofogy, Dorling Kindersley.

[6] Bilježi Buharija, 11247.

[7] Bilježe Ahmed i Ebu Davud. Albani smatra da je ovaj hadis slabe vjerodoszojnosti (da'ifi), vidi: Da'if el-Džami’, hadis br. 1510.

[8] Smith. T. and Last. P. (1992). The Family Guid to Health Living, Dorling Kindersley.

[9] Bilježi Buharija u Kitab et-tehedždžud, hadis br. 1142.