Vlasnici slona
Vlasnici slona

Vlasnici slona

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

Zar lukavstvo njihovo nije upropastio

i protiv njih jata  ptica poslao,

koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

pa ih kao izjedeno lišće učinio?

 (Kur'an, El-Fil:1-5.)

Ovo je jedna od blagodati koje je Allah ukazao plemenu Kurejš, odvraćajući od njih vlasnike slona koji su bili naumili da sruše Kabu, izbrišu je do temelja sa lica zemlje. Allah je vlasnike slona uništio, ponizio, omeo njihove nakane i razočarao. Ovaj događaj bio je priprema i nagovještaj dolaska Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer je on, po najvjerodostojnijim predanjima, rođen, upravo te godine.

Evo, kako je tekao taj događaj.

Ebrehe, Abesinac, sagradio je u Sani jednu ogromnu crkvu i do tada nezapamćeno ukrasio, čvrsto odlučivši da na taj način privuče Arape i odvrati ih od Kabe. Na to je otvoreno pozivao u svojoj zemlji. To se nije svidjelo adnanskim i kahtanskim Arapima, a kod plemena Kurejš izazvalo je svaku osudu i negodovanje. Ebrehe se zakleo da će krenuti na Mekku i do temelja srušiti Kabu. Na čelu velike vojske, uputio se prema Mekki, vodeći sa sobom jednog ogromnog slona po imenu Mahmud.

Kada su Arapi vidjeli šta se sprema, odlučili su se suprotstaviti  i braniti Kabu. Međutim, Ebrehe je napredovao sa svojom vojskom i kada je došao do El-Muhammesa, u blizini Mekke, ulogorio se i sa svojom vojskom napao na stado mekanskih deva koje su sa drugom stokom bile na paši, zarobivši ih. Među njima je bilo i dvije stotine Abdul-Muttalibovih  deva. Ebrehe je odatle poslao Hanatu el-Humejrija da mu dovede kurejševićke prvake da im kaže da on nije došao da se bori protiv njih, osim ako mu se budu suprotstavljali u rušenju Kabe. Sa Hanatom se vratio Abdul-Muttalib koga je Ebrehe primio sa poštovanjem. Sišao je sa divana i sa Abdul-Muttalibom sjeo na prostrti ćilim na zemlji i preko prevodioca ga upitao šta od njega traži. Abdul-Muttalib je rekao: “Vrati mi mojih dvije stotine deva koje ste otjerali!” Na to je Ebrehe odgovorio: “Kada sam te ugledao, svidjela mi se tvoja odvažnost, a sad si tako skroman. Govoriš mi o dvije stotine deva koje sam ti otjerao, a ne spominješ mi Hram, simbol tvoje vjere i vjere tvojih očeva? Ja sam došao da ga srušim, a ti mi o njemu ništa ne govoriš?!”

Na to je Abdul-Muttalib rekao: “Ja sam gospodar deva, a ovaj Hram ima svoga Gospodara Koji će ga braniti.” Na to je Ebrehe rekao: “Od mene ga neće moći odbraniti.” Abdul-Muttalib je rekao: “Vidjet ćemo.” Zatim je Ebrehe vratio Abdul-Muttalibu njegove deve.

Kada je Ebrehe pripremio slona da krenu za Mekku slon je legao i odbio poslušnost. Kad bi ga okrenuli prema nekoj drugoj strani, ustao bi i krenuo, ali kad bi ga okrenuli prema Hramu, opet bi legao.

Allah nije dozvolio da slon uđe u Mekku, a vlasnike slona uništio je tako što je na njih poslao ptice, poput zidarskih lasta, koje su dolazile iz mora, od kojih je svaka nosila po tri kamenčića, po dva u nogama i po jedan u kljunu. Kad bi iznad njih naletjele, graknule bi, a onda na njih izručile kamenčiće koji su ih uništavali nanoseći im teške povrede.

Svevišnji Allah uništio je vlasnike slona, a Kurejševići  su se tada domogli bogatog plijena. Allah, dž.š., je tako sačuvao Mekku u kojoj će se te godine roditi Njegov posljednji poslanik, Muhammed, s.a.v.s.

Mnogo godina kasnije, na dan oslobađanje Mekke, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Allah je slona spriječio da uđe u Mekku i nad njom vlast dao Svome Poslaniku i pravovjernima. Njena nepovredivost ponovno se vratila danas kao što je bila jučer. Jeste li čuli? Neka prisutni prenese odsutnom.

 

(Prema Tefsiru Ibn Kesira, skraćena verzija, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 1583 – 1584., prevod s arapskog: grupa prevodilaca)