Vrijednost iskrenog savjetovanja
Vrijednost iskrenog savjetovanja

Vrijednost iskrenog savjetovanja

Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam savjetnik pouzdan.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Rekao je Allah, dž.š.: ‘Najomiljeniji ibadet koji Mi Moj rob čini je savjet radi Mene.’”[2]

Poslanik, s.a.v.a., rekao je svojim ashabima: “Vjera je iskrenost.” Prema kome? – upitaše. Reče: “Prema Bogu, prema Njegovoj knjizi, Poslaniku, predvodnicima muslimana i prema svim ljudima.”[3]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Zaista su najveći ljudi položajem kod Allaha na Sudnjem danu oni koji su najviše koračali po Njegovoj zemlji radi savjetovanja Njegovih robova.”[4]

“Čovjek treba željeti dobro svome bratu kao što ga želi sebi.”[5]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Iskreno posavjetuj svoga brata, bilo da je savjet lijep ili gorak.”[6]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Obaveza je vjerniku da želi dobro vjerniku i kada ga vidi, i kada ga ne vidi.”[7]

“Držite se iskrenog savjeta zarad Allaha, dž.š., ljudima, jer nećete susresti Allaha sa boljim djelom od toga.”[8]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 137.[1] El-A‘raf, 68.

[2] Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/577/16.

[3] Sahihu Muslim, 55.

[4] El-Kafi, 2/208/5.

[5] Isto, 2/208/4.

[6] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[7] El-Kafi, 2/208/2.

[8] Isto, 2/208/6.