Zadivljenost ličnim mišljenjem
Zadivljenost ličnim mišljenjem

Zadivljenost ličnim mišljenjem

Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: “Troje upropaštava: škrtost kojoj se pokorno, hir (strast) koja se slijedi i zadivljenost čovjeka sa svojim mišljenjem.” (Taberani u Evsatu)

Uobraženost je jedna vrlo opasna osobina na koju na Pejgamber, s.a.v.s., upozorava. To je kada čovjek sebe smatra najpametnijim i da misli da je samo njegovo mišljenje ono koje je tačno, bez da dadne priliku drugima da iznesu svoja mišljenja. Da se podsjetimo izreke velikog imama Šafije, koji kaže: “Nisam nikada raspravljao sa nekim čovjekom, a da nisam želio da istina (ono što je tačno) izađe iz njegovih usta.” Tako bi trebalo da bude, ako nam je cilj doći do istine, a ne da nam bude cilj nametanje svoga mišljenja drugima.

Ova bolest i osobina koja nas je zadesila je rezultirala stanjem islamskog ummeta koje danas imamo.

Munavi kaže: “To je velika bolest a sastoji se u tome da čovjek sebe gleda sa ponosom i veličanjem, a drugog s unižavanjem.”

Poznati mufessir Zamahšeri kaže: “Zadivljenost i uobraženost je veliko i opasno iskušenje za učenjake.”

Kurtubi kaže: “Zadivljenost i uobraženost je da sebe vidiš kompletnog, a zaboravljaš Allahove blagodati.”

Gazali kaže: “Zadivljenost samim sobom sprečava Allahovu pomoć, pa kada se to desi onda je propast blizu.”

Omer ibn Hattab, r.a., je rekao: “Ono čega se najviše bojim za vas je da čovjek bude uobražen i zadivljen svojim mišljenjem. Ko kaže: Ja znam, taj je pravi neznalica, a ko kaže: Ja ću zasigurno u Džennet, taj može lahko pasti u Džehennem.” (Metalib alije, od Ibn Hadžera)

Ebu Derda’, r.a., je rekao: “Tri su znaka neznanja: zadivljenost sobom, mnoštvo govora o onome što ga se ne tiče i odvraćanje od nečega što sam čini.”

Alija, r.a., je rekao: “Čovjekova uobraženost i zadivljenost samim sobom je dokaz slabosti njegovog prosuđivanja.”

 

Izvor: www.preporod.com