Zadovoljstvo onim što se ima
Zadovoljstvo onim što se ima

Zadovoljstvo onim što se ima

U djelu ‘Uddetu-d-da‘i navodi se da je Allah, dž.š., objavio Davudu, a.s.:

Imućnost sam smjestio u zadovoljstvu malim. Oni je traže u nagomilanom imetku, ali je ne nalaze.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zadovoljstvo malim je imetak koji se ne osipa.[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao kada je bio upitan u vezi s ajetom – I poživit ćemo ga životom ugodnim: “To je zadovoljstvo malim.”[3]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Najzahvalniji ljudi su oni koji su najzadovoljniji, dok su najviši poricatelji blagodati oni koji su najpohlepniji.[4]

Tražio sam bogatstvo, ali ga ne nađoh, osim putem zadovoljstva: budite zadovoljni i postat ćete imućni.[5]

Nema dragocjenije riznice od zadovoljstva.[6]

Imam Hasan, mir s njim, je rekao:

Znaj da je vrlina zadovoljstva i dostatnosti veća od vrline udjeljivanja.[7]

Nakon čega dolazi zadovoljstvo

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Zadovoljstvo zavisi od mjere čednosti.[8]

Ko je razuman, zadovoljan je.[9]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

Gledaj u onog koji ima manje od tebe, a ne u onog koji ima više od tebe, jer će te to učiniti zadovoljnijim onim što ti je pripalo.[10]

Plod zadovoljstva

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zadovolji se onim što ti je dato, bit će ti lahko polaganje računa.[11]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Najbolji pomagač u izgradnji nefsa je zadovoljstvo.[12]

Ko bude zadovoljan, neće biti tužan.[13]

Sa zadovoljstvom dolazi i čast.[14]

Najbolji život imaju oni kojima Allah dodijeli zadovoljstvo i čednu suprugu.[15]

Imam Husejn, mir s njim, je rekao:

Zadovoljstvo je blaženstvo za tijelo.[16]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Ko je zadovoljan Allahom i pored skromnog života, Allah je zadovoljan njegovim skromnim djelima.[17]

Čovjek kojeg ne zadovoljava malo imetka

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Koga ne zadovoljava malo, neće mu koristiti ni mnoštvo.[18]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

Budi zadovoljan onim što ti je dodijelio Allah, ne gledaj šta je u drugoga i ne veži se za ono do čega ne možeš stići, jer zaista, ko je zadovoljan, on je sit, dok nezadovoljni nije sit, i uzmi svoj udio za Ahiret.[19]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 12-13.[1] ‘Uddetu-d-da‘i, 166; El-Bihar, 78/453/21.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 7080.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 229.

[4] El-Bihar, 77/422/40.

[5] Isto, 69/399/91.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 371.

[7] El-Bihar, 78/111/6.

[8] Gureru-l-hikem, 6179.

[9] Isto, 7724.

[10] El-Kafi, 8/244/338.

[11] El-Bihar, 77/187/37.

[12] Gureru-l-hikem, 3191.

[13] Isto, 7771.

[14] Isto, 4244.

[15] Isto, 3295.

[16] El-Bihar, 78/128/11.

[17] El-Kafi, 2/138/3.

[18] El-Bihar, 78/71/33.

[19] El-Kafi, 8/243/337.