Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?
Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?

Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?

Čak i danas mnogi ljudi vjeruju da će ih, ako im crna mačka pređe put, zadesiti neka nesreća. To sujevjerje potječe od prije više tisuća godina.

Stari Egipćani su obožavali mačku i držali je svetom životinjom, a jednu svoju boginju, po imenu Pašt, prestavljali su kao ženu s glavom mačke. Egipćani su vjerovali da boginja Pašt ima devet života, i to objašnjava zbog čega mnogi misle da i mačka ima devet života. Kad bi u Egiptu uginula neka mačka bila bi odmah balzamirana i na taj način sačuvana. Štoviše, pronađeno je jedno groblje u kojem je bilo bilo više tisuća mumija crnih mačaka!

Kad su ljudi vjerovali u vještice, mislili su da su crne mačke prerušene vještice. Zato nije vrijedilo ubijati crne mačke, jer se vještica na taj način nije mogla uništiti, pošto je devet puta mogla ući u tijelo mačke!

U srednjem vijeku je vladalo sujevjerje da vještice i vješci uvijek upotrebljavaju mozak crne mačke kad pripremaju i kuhaju svoje tajanstvene napitke!

 

Izvor: 1000 zašto – 1000 zato, Vuk Karadžić, Beograd, 1989., str. 465-466.