Značenje pojma udjeljivanje
Značenje pojma udjeljivanje

Značenje pojma udjeljivanje

Riječ infak (انفاق (ima značenje udjeljivanja imetka da bi se zadovoljile potrebe drugih ljudi, tako da onaj koji udjeljuje daje dio imetka bez ikakve nadoknade za to.

Čestiti vjernici su istinski udjelitelji, koji su zadovoljni udjeljivanjem svoga imetka na Božijem putu i oni ovo svoje djelo smatraju sredstvom za približavanje Bogu i putem za okorištavanje milošću i dovom Božijeg poslanika, s.a.v.a.
Međutim, nevaljali ljudi imetak koji daju vođi islamskog društva i muslimanima smatraju štetom za sebe, kao što to možemo pročitati u Kur’anu:
“Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom… A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u Onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da Poslanikove blagoslove zasluže.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.