Nasrudin hodža
Nasrudin hodža

Somun

Sakupljač poreza u Nasrudinovom gradu je bio iskvaren čovjek i rado je prihvatao mito.  Jednog dana pozove ga upravitelj grada …

Sirće

Pročulo se kako Nasrudin-hodža ima ćup sirćeta starog četrdeset godina. Jednog dana komšija mu zakuca na vrata: „Hodža, je l’ …