Edukacija
Edukacija

Miradž

Autor: Safvet-beg Bašagić Mi slavimo Boga, Koji je Svog roba Muhammeda pozvo u najljepše doba, jedne ljetne noći, na nebesa …