Radionica
Radionica

Bismilla

Svaki dobar posao započinjemo riječima: Bismillahir-rahmanir-rahim. To znači: U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog. Time ističemo da je naša snaga …