Islamska medicina
Islamska medicina

Emocije

Emocije sigurno utiču na tijelo. U emocije spadaju: srdžba, radost, zabrinutost, tuga, sramota. Što se tiče srdžbe, ona zagrijava tijelo …