Članci o Kur'anu
Članci o Kur'anu

Dova

لَكُمْبْأَسْتَجِادْعُونِيرَبُّكُمُوَقَالَ Ajet: Gospodar vaš je rekao:“Pozovite me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“ (Sura Gafir, 60. ajet)   .اَلْعِبَادَةِمُخُّاَلدُّعَاءُ: …